Các chương trình»Đại Học (Liên kết xóa)

Nhật Bản cấp 60 học bổng toàn phần sau ĐH, ĐH, CĐ, TCCN

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dành 60 suất học bổng toàn phần để tuyển chọn người đi học sau ĐH, ĐH, CĐ kỹ thuật và TCCN tại Nhật Bản các ngành nghề năm 2007.

Cơ hội học bổng ngôn ngữ tại Hà Lan

Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ, trực thuộc Đại học Groningen, Hà Lan thông báo cấp bốn suất học bổng sau đại học chuyên ngành ngôn ngữ.