Du học Châu Úc

225 suất học bổng phát triển Australia 2011/12

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng Phát triển Australia (ADS) từ ngày 15/6 đến 30/7.

1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Trang sau
225 suất học bổng phát triển Australia 2011/12

225 suất học bổng phát triển Australia 2011/12

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng Phát triển Australia (ADS) từ ngày 15/6 đến 30/7.

Hội thảo: Đại học Victoria, Wellington - New Zealand

Hội thảo: Đại học Victoria, Wellington - New Zealand

- Thời gian: Ngày 03/06/2010, từ 6h - 8h chiều,
- Địa điểm: tại VP công ty Đức Anh, 96 Lò Đúc, Hà Nội.
- Liên hệ: ĐT 04 3971 6229, Email: duhoc@ducanh.edu.vn