Du học Châu Úc»Giáo dục New Caledonia

Học bổng tới 50% học phí của Taylors College Auckland

Học bổng tới 50% học phí của Taylors College Auckland

Học tại Taylors College Auckland để vững bước vào các trường ĐH hàng đầu như: ĐH Auckland, ĐH Massey, ĐH AUT …

Học sau Đại học tại New Zealand

New Zealand nổi tiếng về thế giới về chất lượng giáo dục. Đây là một đất nước thanh bình với môi trường học tập an toàn cùng với những cơ hộI học tập hoàn hảo và các dịch vụ trợ giúp sinh viên quốc tế.

Học ngành quản lý nhà hàng khách sạn - du lịch tại Le Cordon Bleu (Australia)

Le Cordon Bleu (LCB) là một trong những trường hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo ngành quản trị nhà hàng-khách sạn và du lịch. LCB hấp dẫn sinh viên không chỉ bởi những chuyên ngành đào tạo đáp ứng những yêu cầu của thị trường lao động ngành công nghiệp du lịch - nhà hàng khách sạn và ẩm thực mà còn là vì phương pháp đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.